Straatliedje

Voorspel: E E7
        A              E               A7              D
Op een morgen in de straten klonk een liedje – een refrein,
       Cis7         Fism   Fism7           B7            E7
zomaar noten op een rijtje       zoals de bomen op het plein.
             A             E                  Fism             Cism7
Het was een liedje zonder woorden, zomaar een deuntje uit een café,
          D   B7             A     Fism            B7              E7
maar iedereen    die het aanhoorde      zong zo meteen dat liedje mee.

Refrein:
E7
La la la la la la la la la la la la la la la la la la

Dit kleine liedje – dit refreintje, het waaide weg en het kwam terug.
‘k Zie de kinderen dansen – deinen, op het plein en op de brug.
Uit het asfalt springen rozen, de straat een tuin – kermismuziek.
Ik zie de muzikanten blozen, maar ze blazen magnifiek.

Refrein

Hoor de trombones – klarinetten, hoor de fanfare in de straat.
Akkordeon – een walsmusette, van ’s morgen vroeg tot ’s avonds laat.
De direkteur gooit zijn papieren door het venster op het plein,
vergeten zijn de formulieren, hij zingt nu vrolijk dit refrein.

Refrein

Dit kleine deuntje zonder woorden, dit refrein van niemendal,
voor iedereen die het aanhoorde was het weer kermis overal.
De bombardons en de trompetten, het grote symfonieorkest
de witte klowns, de majoretten, ze spelen allen om ter best.

Refrein

Dit mooie liedje – blijft wel duren het deint en danst de hele dag.
Je kan het horen alle uren, van de lange lieve dag.
En voor jou blijf ik het zingen, want mijn lief ik hou van jou.
Elke dag zal ik het zingen, want mijn lief ik hou van jou

Refrein:
    E7
ik hou van jou ik hou van jou ik hou van jou ik hou ik hou van jou

(Couplet op ‘la la’)

(Refrein met als tekst ‘Ik hou van jou’)

(Couplet op ‘la la’)